dilluns, 23 de juliol de 2012

Guió de la Unitat 1

Unitat didàctica 1:LES ROQUES.


1.    Les roques. Definició i tipus.
2.1.   Processos diagenètics.
2.2.   Classificació.
2.3.   Característiques.
2.4.   Roques representatives i presents al nostre entorn. Diferenciació i reconeixement.
2.5.   Els fòssils. 
         2.5.1. Interpretació històrica. 
         2.5.2. Procés de fossilitzacio. 
         2.5.3. Valor i informació que ens aporten els fòssils
3.1.   Magmes. Composició i classificació.
3.2.   Textures de les roques ígnees.
3.3.   Formacions magmàtiques plutóniques.
3.4.   Classificació de les roques atenent a la seua composició i al seu origen.
3.5.   Roques representatives i reconeixement.
3.6.   Volcans. Morfologia, tipologia i distribució.
3.7.   Els productes volcànics.
3.8.   Manifestacions relacionades amb activitat volcànica.
3.9.   Erupcions històriques.
3.10.   Precursors volcànics.
Activitats roques magmàtiques
4.      Les roques metamòrfiques.
4.1.   Definició de metamorfisme.
4.2.   Tipus de metamorfisme.
4.3.   Textures de les roques metamòrfiques.
4.4.   Roques representatives i reconeixement.
Activitats roques metamòrfiques
5.      El cicle de les roques
6.      Usos i explotació de les roques

Enllaços recomanants per a estudiar:

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/rocas.html  
Introducción / ¿Qué es una roca? / Rocas magmàticas / Rocas sedimentarias / Rocas metamórficas / El ciclo de las rocas (des de la imatge 6 endavant) / Sumario
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/clastic_rocks_spanish.html
(Roques sedimentàries) 
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/magmatismo.html
Introducción / Magma, lava y cristalización / Tamaño del grano (les 3 primeres imatges/ Composición química (les dues primeres imatges i des de la 8 al final) / Resumen
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/vulcanism_spanish.html
Introducción / Viscosidad / Productos del vulcanismo / Estructuras volcánicas (estratovolcanes, volcanes en  escudo y volcanes de cenizas) /Otras características / Volcanes peligrosos / Resumen
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/metamorfism_sp.html
Introducción /  ¿Qué es el metamorfismo? / Presión /  Metamorfismo de contacto (les 5 primeres imatges) / Sumario
http://www.xtec.cat/centres/a8019411/volcans/
Web en català, molt interessant  sobre el vulcanisme en general.