dimarts, 20 de novembre de 2012

Activitats UD 2

A continuació teniu una sèrie d'activitats relacionades amb la unitat didàctica 2


1.- És possible que els estrats d'una zona apareguen en posició vertical per acció d'agents geològics externs?

2.- Representa un plec anticlinal i assenyala on es troba el material més antic.

3.- Dibuixa una falla normal amb un pla de falla que capbusse 45º, un salt d'1,5 cm. i els estrats dels dos blocs horitzontals.

4.- Dibuixa una falla inversa amb un pla de falla que capbusse 30º, un salt de falla de 2 cm i els estrats dels dos blocs verticals.

5.- A les xarneres de diversos plecs rectes s'han trobat unes diaclasis. En algunes d'aquestes xarneres les diaclasis tenen forma de V, mentre que que en algunes altres tenen forma de V invertida.
      a) Quines d'aquestes estaran en un anticlí?
      b) Dibuixa un anticlí i un sinclí recte en què les xarneres tinguen les diaclasis descrites anteriorment.

6.- Indica quines afirmacions són vertaderes i quines falses, corregint-les en aquest últim cas.
   a) Les roques es deformen elàsticament al experimentar una pressió brusca, recuperant després la seua forma inicial.
   b) El plegament de les roques és una deformació plàstica i irreversible; l'esforç de compressió que pateixen encara que és intens dura poc.
   c) La fractura de les roques és una deformació fràgil que sols ocorre sobre cristalls de quars, guix i pedres precioses.

7.- Fent clic ací accediu a una pàgina del MEC de la que podeu fer les 8 primeres activitats.

8.- Completa els seguents exemples de datacions segons siguen relatives (R) o absolutes (A):

 Un xiquet té 11 anys  
Una persona es major que el seu fill i menor que el seu pare 
Els fonament d'una casa es fan abans que la col·locació de les finestres 
La mestra té més de 20 anys  
La pàgina 3 està davant de la 4 i darrere de la 2  
Hem posat el mantell sobre la taula abans dels plats  
El dimarts vaig anar al cinema  
Va naixer el dia 15 de maig, perque el seu veí va nàixer el 13 i es major que ell  
És mes vell que Matusalem


9.- Quins dels mètodes de datació ofereixen més informació els relatius o els absoluts.

10.- Per què és necessari que un organisme haja viscut durant un periode de temps curt per a ser considerat un fòssil guia?

11.- Explica les limitacions del mètode de la dendrocronologia.

12.- Explica per què els mètodes radiomètrics no serveixen en tots el tipus de roques.

13.- De les següents afirmacions indica quines són vertaderes i corregeix les falses.
  a) Qualsevol fòssil pot ser un bon fòssil guia.
  b) És més fàcil trobar fòssils d'anèl·lids que d'insectes.
  c) Un fòssil informa sobre les condicions en les que es va formar l'estrat e el que es troba.
  d) Els mètodes de datació relativo no són molt útils
  e) Elñs isòtops radioactius són àtoms inestables.
  f) La dendrocronologia ens  permet conèixer l'edat d'una roca.

14.- A una roca hi ha el 50% d'element pare i la mateixa quantitaty d'element fill. Determina l'edat de la roca si sabem que el periode de semidesintegració de l'element pare és de 10 milions d'anys.
   Quina seria l'edat de la roca si  aquest mateix element pae fora d'un 25%?

15.- A una roca trobem dos fòssils. El fòssil A va viure entre 200 i 170 m.a. y el fòssil B ho va fer entre fa 175 m.a. i 155 m.a. Quina edat tindrà aquesta roca?

16.- Per què les clòtxines que hui coneixem no són bons fòssils guia?Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada