dimecres, 26 de desembre de 2012

Guió UD 4. Ecologia


LA TERRA, UN SISTEMA DINÀMIC
ECOLOGIA


 1. Concepte d’ecologia.
 2. Concepte de biòtop.
  1. Factor ecològic i relació amb els éssers vius.
  2. Concepte d’hàbitat.
 3. Concepte de biocenosi.
  1. Espècie biològica
  2. Població.
  3. Comunitat.
  4. Interaccions biòtiques interespecífiques (mutualisme, simbiosi, …)
  5. Adaptacions del éssers vius als canvis del medi.
 4. Concepte d’ecosistema.
  1. Els nivells alimentaris en l’ecosistema.
  2. Representació d’ecosistemes. Cadenes, xarxes tròfiques i piràmides ecològiques.
  3. Circulació d’energia a l’ecosistema.
  4. Circulació de matèria a l’ecosistema. Cicles del carboni, nitrogen i fòsfor.
  5. Dimensions d’un ecosistema.
  6. Biomes més representatius a la Terra. El carrascar com a bioma més representatiu del nostre territori.
 5. Són els ecosistemes inalterables? Innovacions biòtiques i abiòtiques històriques.
     5.1. Successió ecològica.

 1. Les plagues.
 2. Canvis a la geosfera.
5.4 Canvis a la biosfera.

 1. Canvis a l’atmosfera.

  1. L’home com a ésser viu modificador.
 1. Ecologia humana.
  1. Creixement sostenible.
  2. Perspectives de futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada