dimarts, 12 de març de 2013

Interpretacions històriques del procés evolutiu


OBSERVACIONS RESPECTE ALS TRES REGNES  DE LA NATURA
KARL LINNEO (1775)

“1.- Al considerar com obres de Deu tots ven molt clarament que tot ésser viu prové d’un ou, i que tot ou produeix un descendent molt semblant al pare. Per això ara ja no es poden produir noves espècies.
2.- La generació multiplica els individus. Com a conseqüència el nombre d’individus de cada espècia és actualment mes elevat que antigament.
3.- Si contem  cap enrere cada espècie, la sèrie d’éssers així multiplicats, arribarem a un únic pare, si aquest és hermafrodita, com és comú entre les plantes, o bé doble, mascle i femella, com és comú en la majoria dels animals.
4.- Ja que no hi han espècie noves, per què un ésser produeix un altre semblant, devem atribuir, necessariament aquesta unitat progeneradora a un cert ésser Totpoderós  i Omniscient; és a dir , Déu, que va tota la creació. Açò ho confirma el mecanicisme, les lleis, principis i sensacions de tot ésser viu”

 1. Qui era Linneo? Busca informació respecte a la seua vida. On va nàixer? Quin tipus d’educació va rebre? Quines idees religioses tenia?
 2. Quines són les idees principals d’aquest text?
 3. Quines idees de Linneo són valides i quines han quedat actualment superades? Era Linneo evolucionista?
__
____________________________________________________________________________

Georges Cuvier (1769-1832) va aportar noves idees en el camp de l’evolució. 
Busca informació respecte a les principals aportacions que va fer i indica quins canvis suposaven les seues idees respecte a la concepció de Linneo.
________________________________________________________________________________

       Anys més tard va destacar en este camp ls figura de J.B. Lamarck

El següent text està extret d'una de les seues obres més importants (
Philosophie Zoologuiques).
Llig i contesta les preguntenta aquest text de J.B. Lamarck.
“ La natura no ha tingut més que produir directament, és a dir, sense el concurs de cap acte orgànic, els cossos organitzats més simples, animals o vegetals, i els origina encara de la mateixa forma tots el dies en llocs i temps favorables.
Donant a aquest cossos, que ella mateix ha creat, les facultats de alimentar-se, créixer, multiplicar-se i de conservar cada vegada els progressos adquirits en la seua organització, es a dir, transmetent aquestes mateixes facultats a tots els organismes generats orgànicament.
Amb el temps i l’enorme diversitat de circumstàncies sempre canviants, has sigut produïts successivament d’aquesta forma els cossos vivents de totes les classes i ordres”

 1. Qui era i on va viure Lamarck?
 2. A que es refereix el text?
 3. Què explica la teoria de la “generació espontània”? Explica esta el transformisme?
________________________________________________________________________________

A) Llig i comenta el següent text de Darwin:


“ Les afinitats de tots el éssers de la mateixa classe s’ha representat moltes vegades utilitzant la figura d’un gran arbre. Crec que aquesta imatge és molt justa en molts aspectes. Les rames verdes i les gemmes representen les espècies existents; les rames produïdes en els anys precedents representen la llarga duració de les espècies extingides. A cada període de creixement totes les rames intenten estendre’s en totes direccions i superar i matar a les altres rames i brots que les rodegen, de la mateixa forma que les espècies i els grups d’espècies han vençut, en tot temps, a altres espècies en la gran lluita per l’existència.
Darwin. “L’origen de les espècies per la selecció natural” (1859)

 1. Quines són les dedes biogràfiques més significatives de Charls Darwin?
 2. Per què Darwin titula la seua obra principal . “L’origen de les espècies per la selecció natural”?
 3. Què entens per “origen de les espècies”? Què vol dir “origen”?
 4. Què significa la metàfora que utilitza Darwin?
 5. Darwin parla de la lluita per l’existència. És que és necessària la violència?
 6. Quina és la diferència entre el transformisme lamarkista i el darwinisme?

Llig i comenta aquest text de C. Darwin (1809 - 1882)

“ En les edicions anteriors no he insistit respecte a l’existència de moltes estructures que, pel que podem jutjar,  no semblen ser avantatjoses ni perjudicials, i aquesta crec que és una de les omissions més greus que vaig tenir a la meua obra. Açò puc excusar-ho per que tenia en ment dos objectius  a la meua obra: el primer, mostar que una espècie no va ser creada per separat, i segon que la selecció natural va ser el principal agent modificador, encara que estaguera ajudada pel efectes hereditaris de costum, i un poc per l’acció directa de les condicions ambientals…
Alguns dels que admeteixen el principi de l’evolució, però que desprecien l’efecte de la selecció natural, sembla que s’obliden, al criticar la meua obra,, quins eren els meus dos objectius, per tant si vaig errar va ser al donar-li gran poder a la selecció natural, cosa que no admet , o bé al exagerar el seu poder. Espere al menys haver contribuït ha derivar el dogma de les creacions distintes”

1.- Què vol dir Darwin en aquest text?
2.- Quines coses contradiuen les idees de Linneo?
3.- Quines coses contradiuen les idees de Lamarck?
______________
Construeix una taula comparativa amb les idees de Linneo, Lamarck i Darwin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada