dilluns, 13 de maig de 2013

Guió UD 6 Genètica


HERÈNCIA I REPRODUCCIÓ

1.- Antecedents històrics. Redescobriment de les lleis de Mendel.
2.- G. Mendel. Biografia i treball.
3.- Concepte de gen i concepte d’al·lel.
4.- Genotipus i fenotipus.
5.- Genètica mendeliana.
6.- Altres tipus d’herència de caràcters. Herència intermitja,…
7.- Aparició de nous caràcters. Mutacions i efecte sobre l’evolució.
8.- On estan els gens?
9.- Duplicació cel·lular.
9.1.- Mitosi.
9.2.- Meiosi.
10.- ADN. Constiuents i duplicació.
11. Traducció de la informació genètica. Formació de proteïnes.
12. L’enginyeria genètca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada