dilluns, 23 de juliol del 2012

Guió de la unitat didàctica 2. El plegament de les roques

Unitat didàctica2: El plegament de les roques

2.      Plecs
2.1.   Parts d’un plec.
2.2.   Tipus de plecs.
3.      Fractures
3.1.   Diaclasis.
3.2.   Falles.
3.2.1.      Elements d’una falla.
3.2.2.      Tipus de falles.
3.2.3.      Associacions de falles.
4.      Què necessitem per reconstruir el passat?
5.1.   Datació relativa.
5.2.   Datació absoluta.
      5.3.1. Mètodes radioactius.   
      5.3.2. Mètodes no radioactius.
6.1.   Principi de l’actualisme.
6.2.   Principi d’horitzontalitat dels estrats..
6.3.   Principi de superposició d’estrats.
6.4.   Principi de correlació faunística.
7.      Talls geològics. Interpretació. Història geològica.


Per a estudiar:
Els primers tres punt del tema els podeu repassar a


  Els apartats "Introducción / ¿Qué es la deformación? / Deformación frágil / Deformación dúctil / Historia de una deformación / Resumen"Els punts 4, 5 i 7 del guió els podeu repassar a 

(Tot el tema a excepció dels apartats:  "Estratigrafía y correlación / La escala de tiempo geológico"
Activitats projecte biosfera

Com activitat de repàs de la UD 2, treballarem des del “Projecte Biosfera” en la següent página web:

Cal que entreu a la unitat 2 i després de llegir la información que en ella hi ha realitzeu les activitats 4,5,6,7,8, i 11.  Al acabar cadascuna de les activitats li ho indicareu al mestre.
Al següent enllaç podeu reconstruir  la història geològica a partir de talls geològics. Cal fer l'activitat 2 i “Evaluación: cortes geológicos”

El cicle de les roques

 

Activitats:
1.- Busca informació sobre Hutton i quina va ser la seua relació amb el cicle de les roques.
2.-Pot una roca sedimentària transformar-se en un roca ígnea? Com?
3.- Pot una toca metamòrfica transformar-se en una roca sedimentària? Com?
4.- D'on prové l'energia que manté en moviment el cicle de les roques?

Guió de la Unitat 1

Unitat didàctica 1:LES ROQUES.


1.    Les roques. Definició i tipus.
2.1.   Processos diagenètics.
2.2.   Classificació.
2.3.   Característiques.
2.4.   Roques representatives i presents al nostre entorn. Diferenciació i reconeixement.
2.5.   Els fòssils. 
         2.5.1. Interpretació històrica. 
         2.5.2. Procés de fossilitzacio. 
         2.5.3. Valor i informació que ens aporten els fòssils
3.1.   Magmes. Composició i classificació.
3.2.   Textures de les roques ígnees.
3.3.   Formacions magmàtiques plutóniques.
3.4.   Classificació de les roques atenent a la seua composició i al seu origen.
3.5.   Roques representatives i reconeixement.
3.6.   Volcans. Morfologia, tipologia i distribució.
3.7.   Els productes volcànics.
3.8.   Manifestacions relacionades amb activitat volcànica.
3.9.   Erupcions històriques.
3.10.   Precursors volcànics.
Activitats roques magmàtiques
4.      Les roques metamòrfiques.
4.1.   Definició de metamorfisme.
4.2.   Tipus de metamorfisme.
4.3.   Textures de les roques metamòrfiques.
4.4.   Roques representatives i reconeixement.
Activitats roques metamòrfiques
5.      El cicle de les roques
6.      Usos i explotació de les roques

Enllaços recomanants per a estudiar:

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/rocas.html  
Introducción / ¿Qué es una roca? / Rocas magmàticas / Rocas sedimentarias / Rocas metamórficas / El ciclo de las rocas (des de la imatge 6 endavant) / Sumario
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/clastic_rocks_spanish.html
(Roques sedimentàries) 
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/magmatismo.html
Introducción / Magma, lava y cristalización / Tamaño del grano (les 3 primeres imatges/ Composición química (les dues primeres imatges i des de la 8 al final) / Resumen
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/vulcanism_spanish.html
Introducción / Viscosidad / Productos del vulcanismo / Estructuras volcánicas (estratovolcanes, volcanes en  escudo y volcanes de cenizas) /Otras características / Volcanes peligrosos / Resumen
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/spanish/metamorfism_sp.html
Introducción /  ¿Qué es el metamorfismo? / Presión /  Metamorfismo de contacto (les 5 primeres imatges) / Sumario
http://www.xtec.cat/centres/a8019411/volcans/
Web en català, molt interessant  sobre el vulcanisme en general.