dissabte, 23 de març de 2013

El cel de Canàries

Al segúent video de Daniel López podeu gaudir d'impressionants imatges preses a Tenerife a més de 2000m. d'alçada. L'autor va necessitar més d'un any per reflectir de manera extraordinària tant el cel nocturn com diurn, així com l'anomenat mar de núvols.

dijous, 14 de març de 2013

Sempre s'ha cregut en l'evolució?


Activitats

1.- Llig el següent text i contesta les qüestions.

            “1.- Al considerar com obres de Deu tots ven molt clarament que tot ésser viu prové d’un ou, i que tot ou produeix un descendent molt semblant al pare. Per això ara ja no es poden produir noves espècies.
            2.- La generació multiplica els individus. Com a conseqüència el nombre d’individus de cada espècia és actualment mes elevat que antigament.
            3.- Si contem  cap enrere cada espècie, la sèrie d’éssers així multiplicats, arribarem a un únic pare, si aquest és hermafrodita, com és comú entre les plantes, o bé doble, mascle i femella, com és comú en la majoria dels animals.
            4.- Ja que no hi han espècie noves, per què un ésser produeix un altre semblant, devem atribuir, necessariament aquesta unitat progeneradora a un cert ésser Totpoderós  i Omniscient; és a dir , Déu, que va tota la creació. Açò ho confirma el mecanicisme, les lleis, principis i sensacions de tot ésser viu”
Observacions respecte als tres regnes  de la natura. Karl Linneo (1775)

Història del pensament evolutiu


HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA.

            Els segles XVIII i XIX són l’inici del període de formació del món modern. Els nous mètodes en el camp de les ciències elaborades al segle XVII (Galileu i Francis Bacon especialment) s’estén a altres camps de l’experimentació.

Explicacions històriques al problema del canvi.
Vivim un planeta en el que hi han molts canvis: canvis d’estació, canvis diaris, … Canvien els rius i les muntanyes. Canvien les ciutats i els paisatges. Canvien les costums i les modes. Alguns canvis són irreversibles (un got trencat no el podem tornar a recompondre’l) Un seguit de canvis irreversibles en el temps constitueix un procés d’evolució.

dimecres, 13 de març de 2013

Concepte d'evolució a la parla comú

Comprenent l'evolució

Enllaç a una pàgina del Museu de Paleontologia de la Universitat de California, que ha estat traduïda des de la SESBE (Societat Espanyola de Biologia Evolutiva) en la que es troben clarament exposat els principals conceptes sobre evolució.

dimarts, 12 de març de 2013

Interpretacions històriques del procés evolutiu


OBSERVACIONS RESPECTE ALS TRES REGNES  DE LA NATURA
KARL LINNEO (1775)

“1.- Al considerar com obres de Deu tots ven molt clarament que tot ésser viu prové d’un ou, i que tot ou produeix un descendent molt semblant al pare. Per això ara ja no es poden produir noves espècies.
2.- La generació multiplica els individus. Com a conseqüència el nombre d’individus de cada espècia és actualment mes elevat que antigament.
3.- Si contem  cap enrere cada espècie, la sèrie d’éssers així multiplicats, arribarem a un únic pare, si aquest és hermafrodita, com és comú entre les plantes, o bé doble, mascle i femella, com és comú en la majoria dels animals.
4.- Ja que no hi han espècie noves, per què un ésser produeix un altre semblant, devem atribuir, necessariament aquesta unitat progeneradora a un cert ésser Totpoderós  i Omniscient; és a dir , Déu, que va tota la creació. Açò ho confirma el mecanicisme, les lleis, principis i sensacions de tot ésser viu”

  1. Qui era Linneo? Busca informació respecte a la seua vida. On va nàixer? Quin tipus d’educació va rebre? Quines idees religioses tenia?
  2. Quines són les idees principals d’aquest text?
  3. Quines idees de Linneo són valides i quines han quedat actualment superades? Era Linneo evolucionista?
__

Evolució als humans

Fent clic sobre la imatge podeu accedir a uns material didàctics i interactius molt bons sobre diversos aspectes de la nostra evolució, fet per Cristina Villalba i Daniel Turbon.

dilluns, 4 de març de 2013

Convergència evolutiva

  Es sembla, però no és un colibrí. Aquest és un, si no el més sorprenent, dels  insectes del nostre planeta.  L'arna colibrí Hawk és un cas de convergència evolutiva, ja que la forma d'obtindre aliment i desplaçar-se és com la dels colibrís, estant molt lluny filogenèticament, és a dir evolutivament.

 La convergència evolutiva és un fenòmen pel que diferents organismes tendeixen, sota pressions ambientals equivalents, a desenvolupar característiques (morfològiques, fisològiques, etològiques, etc) semblants (estructures anàlogues).
  Altres exemeples són l'existència d'ales a mamífers (rates penades), insectes i aus, la presència d'ulls d'etructura molt semblant als cefalòpodes (polps) i als mamífers (humans), o les adaptacions al medi aquàtica d'ictiosauries, peixos i mamífer.