dijous, 27 de desembre del 2012

Cadenes, xarxes i piràmides ecològiques

Ecologia

A la següent pàgina trobareu els principals continguts, amés de poder fer diferents activitats.


Així mateix seguidament hiha una presentació en anglés on podeu trobar els principals conceptes d'aquesta Unitat Didàctica.

Ecologia

Fent clic sobre la imatge podràs accedir a una web en la que es tracten conceptes com:
* Diferenciació entre població, comunitat i ecosistema.
* Successió ecològica.
* Adaptacions.
* Fluxes de matèria.
* Activitats.

Activitats interactives ecologia


Cicle del Nitrogen

Mira el video i contesta posteriorment les activitats sobre el cicle del Nitrogen.

Activitats Ecologia1. Indica quines són les condicions que permeten el desenvolupament de la vida a la Terra.

2. A què denominem Biosfera? Quins són els seus límits.

3. Què és una regió biogeogràfica? Quines són?

5. Què és un bioma?

6. Elabora un mapa conceptual que arreplegue els distints tipus de biomes.

7. Indica las característiques dels biomes marins i dels d’aigua dolça.

9. Tria tres biomes terrestres,i assenyala les seues característiques i la seua distribució.

10. Quines són les diferències entre biomes i ecosistemes.

Per contestar aquestes questions podeu visitar les següents webs:
http://www.biopedia.com/
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/05PrinEcos/120BiomTer.htm
http://www.jmarcano.com/nociones/bioma/
http://bioenciclopedia.com/que-son-los-biomas/

El Hierro, del foc a la vida

La lava surt a milers de graus de temperatura i és completament estèril. Com s’instal•la, la vida, en una illa volcànica acabada de formar? El Hierro és una illa en plena formació, tal com es va fer evident en l’episodi volcànic del 2011. Els seus ecosistemes variats permeten resseguir el procés de colonització de la vida des dels líquens fins a la laurisilva i de passada observar espècies úniques al món, com el llangardaix gegant..


dimecres, 26 de desembre del 2012

DEMOGRAFIA HUMANA


L’evolució de la població humana durant els últims 2000 anys és la que es pot observar al següent gràfic.


A partir d’aquestes dades i amb l’ajuda de llibres o Internet contestareu les següents qüestions i
preparareu una exposició d’uns 5' per donar la raó de les mateixes. Ens organitzarem per grups i triarem una de les tres opcions proposades a continuació.

Ús de plaguicides i biomes

Al segúent video hi ha un seguit d'imatges sobre la circulació del plaguicides als ecosistemes i sobre la distribució dels diferents biomes a la terra en funció de les condicions.Guió UD 4. Ecologia


LA TERRA, UN SISTEMA DINÀMIC
ECOLOGIA


 1. Concepte d’ecologia.
 2. Concepte de biòtop.
  1. Factor ecològic i relació amb els éssers vius.
  2. Concepte d’hàbitat.
 3. Concepte de biocenosi.
  1. Espècie biològica
  2. Població.
  3. Comunitat.
  4. Interaccions biòtiques interespecífiques (mutualisme, simbiosi, …)
  5. Adaptacions del éssers vius als canvis del medi.
 4. Concepte d’ecosistema.
  1. Els nivells alimentaris en l’ecosistema.
  2. Representació d’ecosistemes. Cadenes, xarxes tròfiques i piràmides ecològiques.
  3. Circulació d’energia a l’ecosistema.
  4. Circulació de matèria a l’ecosistema. Cicles del carboni, nitrogen i fòsfor.
  5. Dimensions d’un ecosistema.
  6. Biomes més representatius a la Terra. El carrascar com a bioma més representatiu del nostre territori.
 5. Són els ecosistemes inalterables? Innovacions biòtiques i abiòtiques històriques.
     5.1. Successió ecològica.

 1. Les plagues.
 2. Canvis a la geosfera.
5.4 Canvis a la biosfera.

 1. Canvis a l’atmosfera.

  1. L’home com a ésser viu modificador.
 1. Ecologia humana.
  1. Creixement sostenible.
  2. Perspectives de futur.

El camp magnètic terrestre

El planeta Terra actua com un imant  del que les línies de camp magnètic ixen d'un pol i convergeixen a l'altre pol. L'eix longitudinal d'aquest imant  té una desviació respecte a l'eix de rotació de la Terra, per la qual cosa no coincideixen exatament amb es pols geogràfics. Aquest camp geomagnètic és produit en un 90% per la part externa del nucli de la Terra, format principalment per ferro fundit. La interacció de les capes altes de la nostra atmosfera amb el vent solar i les corrents que flueixen per l'escorça terrestre generen la majoria del 10% restant. Tot i això, durant les tormentes solars, periodes en els que l'activitat solar s'incrementa, poden produir-se importants variacions en el camp magnètic terrestre.
 A intervals de diversos centenars de milers d'anys, el camp magnètic s'inverteix, la qual cosa queda registrada al planeta, principalment a les roques.

Si fas clic sobre la il·lustració podràs llegir informació sobre a quest punt i sobre la missió europea Swarm, en la que es fan servir satèl·lits per conèixer millor el camp magnètic terrestre.

 Seguidament pots fer les següents activitats:
1.- Fes un resum de quin són els objectius de la missió Swarm.
2.- Explica per què aquestos satèl·lits no poden tindre components  metàl·lics.
3.- Amb quina finalitat es vol estudiar el camp electromagnètic terrestre?
4.- Quines són les principals conseqüències que té l'existència d'aquest camp magnètic?
5.- Hi ha alguna relació entre el clima i el camp magnètic?
6.- Al text es parla sobre el vent solar. Busca informació sobre aquest fenòmen i digues quina és la seua influència sobre la Terra.

Una conseqüència de l'existència del camp magnètic terrestre és la formació de les aurores boreals. Si vols gaudir d'un meravellós espectacle pots observar aquest video filmat als païssos nòrdics per Ole C. Salomonsen.

Celestial Lights from Ole C. Salomonsen on Vimeo.

dimecres, 19 de desembre del 2012

Tectònica de plaques

Seguidament podeu accedir a diferents vídeos sobre aspectes relacionats amb la tectònica de plaques.


La tectònica de plaquesFormació de l'Himalaia
  


Cicle de Wilson:dimarts, 18 de desembre del 2012

Concepte d'isostàsia


Activitat.
LLig el següent text i comenta si podem parlar de fenòmens isostàtics en l'elevació de la serralada a la que es refereis el text.

El riu que va fer créixer una muntanya

La tasca erosiva del riu Yarlung Tsangpo ha tingut un efecte geològic contrari al que es
podria esperar.

dimecres, 12 de desembre del 2012

Guió UD 3


ESTRUCTURA I DINÀMICA TERRESTRE
La tectònica de plaques


1.- Com és possible explicar la presència de fòssils als cims de les muntanyes?
1.1. Moviments eustàtics.
1.2. Moviments isostàtics.
2.- Com s’originen les muntanyes? Principals teories orogèniques.
2.1. Tª dels geotumors.
2.2. Tª neptunista.
2.3. Tª contraccionista.
2.4. Tª de la deriva continental.
2.4.1. Arguments i proves.
2.4.2. Problemes i necessitats de nous camins.
3.- Estudi del camp magnètic terrestre.
4.- L’interior de la Terra.
4.1. Estudi directe.
4.2. Estudi indirecte.
4.2.1.Els sismes. Hipocentre i epicentre.
4.2.2. Tipus i propagació de les ones sísmiques. Discontinuïtats.
4.2.3. Distribució dels sismes. Precursors.
4.3. Model de l’interior de la Terra
4.3.1. Model químic.
4.3.2. Model dinàmic
5.- El fons oceànic.
5.1. L’expansió del fons oceànic.
6.- La tectònica de plaques.
6.1  Límits de plaques
6.2. Què mou les plaques?
6.3. Contactes entre plaques. Efectes associats al moviment de les plaques.
6.4. Formació d’orògens.
6.5. Punts calents.
7. Problemes actuals no resolts satisfactòriament.