dijous, 23 de maig del 2013

dilluns, 13 de maig del 2013

Guió UD 6 Genètica


HERÈNCIA I REPRODUCCIÓ

1.- Antecedents històrics. Redescobriment de les lleis de Mendel.
2.- G. Mendel. Biografia i treball.
3.- Concepte de gen i concepte d’al·lel.
4.- Genotipus i fenotipus.
5.- Genètica mendeliana.
6.- Altres tipus d’herència de caràcters. Herència intermitja,…
7.- Aparició de nous caràcters. Mutacions i efecte sobre l’evolució.
8.- On estan els gens?
9.- Duplicació cel·lular.
9.1.- Mitosi.
9.2.- Meiosi.
10.- ADN. Constiuents i duplicació.
11. Traducció de la informació genètica. Formació de proteïnes.
12. L’enginyeria genètca

Genètica. Activitats introductories.

Busqueu informació i contetsteu les següents qüestions:

a) Què és la genètica?
b) Quan va sorgir com a ciència o com a branca de la Biologia?
c) Busca informació sobre Gregor Mendel (pot llegir l'article que hi també al bloc sobre ell):
     1.- On va naixer?
     2.-A què es dedicava?
     3.- Per què el reconeguem com un científic important en el camp de la Genètica?
     4.- Amb quins éssers va realitzar les seues experiències? En què consistien, de manera general, les experiències?
     5.- Per què en el seu moment no va tindre cap relevancia científica? Acàs no va publicar els seus treballs?
     6.- Quan i qui van redescobrir els treballs de Mendel.
d) Fes un dibuix d'una flor i assenyala les seues parts més destacades com són:
   Sèpals     Calze     Gineceu       Estil       Antera     Corol·la     Filament     Pétals     Ovari   Estigma  Estam
e) Quina o qunes de les parts de la flor contnen els gàmetes o cèl·lules reproductores? Quin nom reben eixes cèl·lules?
f) Què és la pol·linització?
g) Què ha d'ocórrer i quina és la transformació que ha d'ocórrer a la flor per a que es transforme en fruits i llavors.

Mendel a "una breu història de quasi tot"


A continuació transcrivim un xicotet fragment del llibre de Bill Bryson "Una breu història de quasi tot" sobre la figura de Gregor Mendel
"... en un tranquil racó d'Europa central, un monjo recollit anomenat Gregor Mendel estava donant amb la solució (al problema de la transmissió de caràcters). Mendel havia nascut el 1822, en una humil família camperola d'una zona remota i endarrerida de l'Imperi austríac situada en el que és avui la República Txeca. Els llibres de text li retrataven en temps com un monjo provincià senzill, però perspicaç, els descobriments van ser en gran mesura fruit de la casualitat, resultat de fixar-se en alguns trets interessants de l'herència mentre conreava pèsols a l'hort del monestir. En realitat, Mendel posseïa formació científica (havia estudiat física i matemàtiques en l'Institut Filosòfic de Olmütz ia la Universitat de Viena) i va aplicar els criteris de la ciència en tot el que va fer. A més, el monestir de Brno en què va viure a partir de 1834 era reconegut com a institució il · lustrada. Tenia una biblioteca de 20.000 volums i una tradició d'investigació científica meticulosa.

diumenge, 12 de maig del 2013

dimecres, 8 de maig del 2013

Evolució humana

Fent clic ací podeu llegir un article publicat a El País amb el títol "Los neandertales casi se extinguieron antes de llegar nuestra especie a Europa" , on es planteja una hipòtesi per a la seua extinció i on podem conèixer com arribem a tindre informació sobre ells en l'actualitat.

Seguidament vos presentem algunes activitats sobre la lectura proposada:

diumenge, 5 de maig del 2013

L'extinció dels dinosauris, per què no?

Vols saberel que realment va passar amb els  dinosauris? de veritat? 
Bé, aleshores cal tornar seixanta cinc milions d'anys enrrere, en el que una cosa va atravessar l'atmosfera i va marcar l'inici del fi d'este enormes bèsties..
Pot ser que no siga exàctament el que estaves esperant, però ..., és divertit!

"En lo puro no hay futuro"

Com diu esta cançò de "Jarabe de palo", la puresa està a les mescles. De no ser per la diversitat intraespecífica, les espècies serien més vulnerables als convis del medi. També  la nostra espècie la diversitat d'individus, a tots els nivells, pot facilitar la nostra supervivència com espècie.Mi tío era mi primo 
de un amigo de mi abuelo ...

dimecres, 1 de maig del 2013

Harmonia axyridis


A la següent figura hi han dibuixades una gran varietat de marietes asiàtiques (Harmonia
axyridis) que viu a Sibèria, Xina, Corea i Japó.
La coloració quasi negra  predomina a Sibèria occidental i central, mentre que més a l’Est les poblacions varien més respecte a aquest caràcter, amb un augment de freqüència de les taques negres sobre el fons groc. Existeixen també marietes d’aquesta espècie amb taques roges sobre fons negre, aquestes varietats són exclusives de la zona oriental.

Quins tipus de marietes diferents trobes?
Per què tenen color diferents en llocs diferents?
Què passaria si introduírem una marieta de Sibèria en Japó? Podrien tindre descendència?
Què és una espècie biològica?
Què és diversitat?
Per què és manté hui la diversitat de les marietes?

Especiació

Com es forma una espècie nova?
Actuament els científics reconeixen tres fases en la formació d'una nova espècie nova:
   1.- L'aparició d'una barrera. L'aparició d'una serralada, la formació o canvi del curs d'un riu, la formació d'una illa, la desertitizació d'una zona o la formació d'una barrera de gel, són algunes de les causes que poden fer que una població quede separada i que es dificulte el creuament entre els individus de les dues parts de la població.
  2.- Una evolució diferent. Les dues parts de la població inicial poden quedar sotmeses a diferents condicions ambientals que poden afavorir la generació de diferències entre elles.
  3.- L'acumulació de canvis. Després de molt de temps es poden haver produït nombrosos canvis diferenciadors de les dues subpoblacions. Quan aquestos canvis afecten a caràcters que impedeixen que s'encreuen, considerem que s'han creat dues espècies noves.

Aquesta sembla ser la forma més comú d'especiació (anomenada al·lopàtrica), encara que hi ha d'altres com veieu a l'esquema.

   
Video senzill sobre el procés més freqüent d'especiació, l'anomenat especiació al·lopàtrica.

Canvis en la biodiversitat al llarg de la història de la Terra

Al llarg de la història de la vida hi ha hagut époques amb molta biodiversitat, seguides d'époques amb menys diversitat. Es considera que el 99% de les espècies que han existit a la Terra s'han extingit. Al registre fóssil es poden trobar èpoques de crisi biològica en les quals es produeix l'extinció massiva d'espècies, seguides d'époques d'un ràpid augment de la Biodiversitat.

Història de la vida a la Terra

Video de l'editorial Anaya que ens mostra una analogia per tal d'entendreel temps que porta la vida sobre la Terra i el que sognifiquen 4.500 m.a. respecte al temps que l'home porta al planeta.