dilluns, 11 de maig del 2020

Setmana de l'11 de maig 1r d'ESO

Aquesta setmana  farem dues coses relacionades amb la Unitat 7:
  1. Fent ús del llibre de text, a l'apartat de "Apendre a apendre" hi ha l'activitat titulada "La varietat dels tres grans regnes"  Cal copiar l'esquema al quadern i resoldre les activitats en un document de text, al que afegirem la imatge de l'esquema resolt al quadern.
  2. Com vam vore a classe, la taxonomía és la ciència que estudia i classifica els diferents éssers vius. Si recordeu, a classe vam fer una activitat en la que per grups vam classificar diferent material dde ferreteria (claus, tornillos, tacos, ...) fent ús de les seues característiques. Cada grup va fer amb les mateixes peces claus de classificació fiferents. Ho recordeu?
Els estudis més actuals organitzen els éssers vius en tres grans dominis (Archaea, Bacteria i Eukarya) i no en cinc regnes com ve al llibre de text.
    1. Quina relació hi ha entre estos dominis i els cinc regnes del llibre de text. És a dir a cada un dels dominis quins regnes correspondrien?
    2. Què tenen en comú els organismes de cadascún d'aquestos dominis? 
    3. Què millores o quina és la causa que justifica esta nova proposta?
Tant les activitats de l'apartat 1, com les del apartat 2 es contestaran en un document de text que s'enviaran a sblasco@abadsola.com el divendres dia 15 com a data llímit


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada